Εταιρεία

Σχετικά με την FRIGOSTAR

Σύντομο ιστορικό της εταιρείας

Η εταιρία Frigostar (ψυγεία αναψυκτικών και ψυγεία σούπερ μάρκετ) αποτελεί συνέχεια της ατομικής εταιρείας “Κουλούρης Σταμάτης”, η οποία ιδρύθηκε το 1993 από τον κ. Σταμάτη Κουλούρη. Ο κ. Στ. Κουλούρης πρωτοπόρος στην βιομηχανική ψύξη δραστηριοποιείται στον κλάδο από το 1975 και διαθέτει αξιόλογη εμπειρία ως τεχνικός σε θέματα ψύξης και κλιματισμού.

Το 2001 σημαδεύει την εξέλιξη της ατομικής με την μετατροπή σε ΟΕ και την συμμετοχή του κ. Ιωάννη Μίαρη ως εταίρου στην ΟΕ. Η νέα εταιρεία είναι πλέον σε θέση να αναλάβει μεγάλα έργα υλοποίησης, διαχείρισης και παρακολούθησης ψυκτικών εγκαταστάσεων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στο πεδίο της τεχνικής υποστήριξης (service & ανταλλακτικά).

Το πεδίο δραστηριοτήτων της εταιρίας διευρύνεται, επίσης, με την συνεργασία με παγκοσμίως γνωστούς παροχείς λύσεων στην αγορά του επαγγελματικού εξοπλισμού. Δύο σημαντικές συνεργασίες αφορούν την Frigoglass, παγκόσμιο ηγέτη-παραγωγό λύσεων επαγγελματικής ψύξης και την Miatech USA, πρωτοπόρο παραγωγό συστημάτων ύγρανσης λαχανικών-ψαριών, συστημάτων ελέγχου υγρασίας ψυκτικών θαλάμων και συστημάτων αφαίρεσης αιθυλενίου και παθογόνων εναέριων οργανισμών.

Στόχοι της Frigostar είναι:

 1. Η προσφορά προϊόντων αξιόπιστης ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 2. Η παροχή κατάλληλα προσαρμοσμένων υπηρεσιών στις ανάγκες κάθε πελάτη.
 3. Η συνεχής παρακολούθηση της παγκόσμιας αγοράς και η προσφορά λύσεων, προσαρμοσμένων στις συνθήκες της ελληνικής αγοράς.
 4. Συνεργασία σε μακροχρόνια βάση με κάθε πελάτη, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την πολυπλοκότητα απαιτήσεων και αναγκών.

Πελάτες

Το πελατολόγιο της εταιρίας περιλαμβάνει κυρίως εταιρείες του κλάδου των τροφίμων και ποτών.

Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ BAZAAR και η εταιρία ΑΛΠΙΚΟ Α.Ε. αποτελούν μεγάλους πελάτες της εταιρίας.

Μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ όπως οι ΜΕΤRΟ, MARKET IN, MY MARKET και ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ αποτελούν επίσης, πελάτες της εταιρείας μας σε προϊόντα ύγρανσης.

Παράλληλα, η Frigostar παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων στο κλάδο των τροφίμων και ποτών, ενώ απευθύνεται και στην λιανική αγορά, προσφέροντας μεγάλη γκάμα προϊόντων στο χώρο του επαγγελματικού εξοπλισμού.

 

Πολιτική Ποιότητας

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε και να υποστηρίζουμε επαγγελματικές μονάδες ψύξης που να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας για διασφαλισμένη και σταθερή ποιότητα, σε συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της Νομοθεσίας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσα από την οργάνωση μας σε Σύστημα Ποιότητας που ανταποκρίνεται στο ISO 9001:2015.

 

Διαρκείς σκοποί για μας αποτελούν:

 • Η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας.
 • Η διεύρυνση του πελατολογίου μας.
 • Η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας.
 • Η ενδυνάμωση της θέσης μας στην αγορά του κλάδου.
 • Η αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας.
 • Η μείωση των παραπόνων των πελατών μας.
 • Η εξάλειψη των μη συμμορφώσεων.
 • Η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής μας και η συνεχής βελτίωση της απόδοσης μας.

 

Οι σκοποί αυτοί ανασκοπούνται σε προκαθορισμένα τακτικά διαστήματα από τη Διοίκηση της εταιρείας.

Η Διοίκηση της εταιρείας μας δεσμεύεται ότι όλο το προσωπικό της αφομοιώνει και εφαρμόζει τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Ποιότητας στη διάρκεια της καθημερινής του εργασίας. Για το λόγο αυτό παρέχει τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού.

Παράλληλα, για να εξασφαλίσουμε την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, εφαρμόζουμε ένα μηχανισμό ελέγχου που συνίσταται στην μέτρηση δεικτών απόδοσης των διεργασιών μας, στην καταγραφή και αξιολόγηση των διενεργούμενων ελέγχων και στην υλοποίηση συγκεκριμένων πλάνων διόρθωσης και βελτίωσης.

Η Πολιτική Ποιότητας αποτελεί Δέσμευση της Διοίκησης και ευθύνη όλου του προσωπικού.